หัวข้อข่าว

BN No gif

BN ยินดี นศ. 67

BN-พัฒนาบุคลากร

BN-ลงแขกดำนา

ฺBN-ประกวดตามสัญลักษณ์

BN-แสดงความยินดี

BN-ปฐมนิเทศน์นักศึกษา 2562

ลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

การนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร